Szanowni Państwo

Od 1 marca 2021 roku Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej organizuje zapisy do oddziałów przedszkolnych( tzw. zerówek) dla dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku. W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną zapisów można dokonać tylko zdalnie. Otrzymany przez Państwa kwestionariusz należy uzupełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach, a potem:

- wysłać zwykłą pocztą na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Dąbrowie Białostockiej
ul. Południowa 13 16-200 Dąbrowa Białostocka
z  dopiskiem ZAPISY 2020/2021  lub

- wysłać zeskanowany lub sfotografowany uzupełniony kwestionariusz na pocztę e-mailową szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie ZAPISY 2020/2021  lub

-przynieść uzupełniony kwestionariusz do szkoły (Południowa 13 Dąbrowa Białostocka, wejście od ul. Południowej) i wrzucić do przygotowanego na holu pojemnika w dniach 2-3 marca (wtorek, środa) 2021 w godzinach 7.30-15( z przerwą 11.15-12.15). Również w tych dniach i godzinach na holu będzie można uzyskać pomoc w uzupełnieniu kwestionariusza lub uzyskaniu odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania rodziców dotyczące organizacji pracy ZERÓWEK.

Bardzo prosimy o terminowość w wysyłaniu i doręczaniu kwestionariuszy, gdyż liczba zapisanych w tym terminie dzieci decyduje o liczebności grup, które przygotujemy dla naszych najmłodszych.
Ostateczny termin wysłania dokumentu to 08.03.2021 (poniedziałek)

Rodzice dzieci, które uczęszczają do miejscowego przedszkola będą mogli przekazać uzupełniony kwestionariusz dla pedagoga szkolnego, który w dniach 02.03 i 03.03 będzie oczekiwał na Państwa dokumenty na holu przedszkola w godzinach 7.30-8.30.

Wszelkie informacje na temat zerówek udzielane będą również telefonicznie: 85 7121 023 w godzinach pracy szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka - do wydrukowania:

Wzór wypełnienia - Karty zgłoszenia ucznia

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej zapewnia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich i chętnych pięciolatków poprzez stworzenie odpowiednich warunków wychowania i opieki w zakresie:

 1. Organizacji pracy oddziałów przedszkolnych:

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne w godzinach 8-13.00 lub 8-13.45(piątek). Dzieci przedszkolne mogą przebywać pod opieką szkoły w godzinach 6.30-17( 6.30-8 oraz od 13-opieka świetlicowa w dwóch grupach świetlicowych przedszkolnych). W szkole nie ma zmianowości, wszyscy rozpoczynają lekcje o 8.00 . Organizacja dowożenia dopasowana jest również do zajęć pozalekcyjnych. Ostatni odwóz odbywa się koło godziny 16-tej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych z reguły odjeżdżają ze szkoły ok. godziny 13.
 W szkole zorganizowane są również nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne rozwijających zainteresowania, umiejętności dzieci przedszkolnych, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- gimnastyka korekcyjna dla grup przedszkolnych, rytmika dla grup przedszkolnych,
- zajęcia z logopedą, pomoc psychologa, pedagoga, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.      
Uczestnicy zajęć reprezentują szkołę w wielu pokazach, przeglądach, występach, wystawach, konkursach.
  2.Warunków lokalowych:
Budynek szkoły kilka lat temu przeszedł termomodernizację. Jest zadbany, estetyczny, posiada dwa place zabaw, salę zabaw dla najmłodszych, osobne szatnie dla każdej grupy przedszkolnej. Jest dostosowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi( podjazdy, dostosowana toaleta).  W szkole znajduje się kuchnia, stołówka, aula, sala gimnastyczna, hala sportowa, zespół boisk wielofunkcyjnych, sklepik szkolny. Dzieci z grup przedszkolnych jedzą obiady pod opieką swoich wychowawców w wyznaczonej tylko dla nich godzinie. Do dyspozycji uczniów jest również gabinet opieki przedmedycznej czynny codziennie od 7.30-15. Uczniowie korzystają z biblioteki- jedno pomieszczenie w przeznaczone jest dla klas O-IV. Uczniowie w czasie odwozów objęci są opieką w autobusach, przy przyprowadzaniu ze szkolnego autobusu do szatni i odprowadzaniu po lekcjach do autobusu codziennie dyżurują dwie opiekunki. Od prawie sześciu lat korzystamy z dziennika elektronicznego. Rodzice na bieżąco mają dostęp do informacji o swoim dziecku.      

3.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
 Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Mamy do dyspozycji następujących specjalistów:
- dwóch pedagogów i psychologów, logopedę( na pełnym etacie), specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogów(praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną), surdopedagoga (praca z dziećmi z niedosłuchem i niesłyszącymi), specjalistów do pracy z dziećmi autystycznymi, socjoterapeutów(specjalistów do pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym).
Szkoła posiada wykształconą, doświadczoną  kadrę. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i cały czas na bieżąco dokształcają się na kursach i studiach podyplomowych.
Zdjęcia poszczególnych pracowni, szatni, toalety, zajęć , w których uczestniczą dzieci z grup przedszkolnych mogą Państwo obejrzeć na stronie szkoły: spdabrowabial.pl


W ubiegłym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii BohaterON-włącz historię! Miała ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie byłych klas VIII wykonali kartki dla Powstańców. Miło nam poinformować, że absolwentka naszej szkoły Zuzanna N.  otrzymała w tym miesiącu odpowiedź od Powstańca- Pani Michaliny Kuc ps. Krystyna, do którego wysłała kartkę. Było to dla Zuzi niezwykłe zaskoczenie, a dla nas nieopisana radość. Dziękujemy Pani Michalinie za miłe słowa skierowane do naszej absolwentki i życzymy długich lat życia.

 

MICHALINA KUC urodziła się w Warszawie 15 czerwca 1930 r. Po wojnie ukończyła liceum pedagogiczne. Wyszła za mąż. Ma dwoje dzieci. Pracując, ukończyła zaocznie wyższe studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz uzyskała dyplom magistra pedagogiki. Zorganizowała Bielański Młodzieżowy Dom Kultury i objęła stanowisko jego dyrektora. Pracowała również społecznie w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w PKiN, gdzie prowadziła wykłady. Zakładała uniwersytety dla rodziców w szkołach na Bielanach.

                                                                                           Koordynator projektu: M. Szymańska


Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej...


ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. T. KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 1. Materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 2. Zintegrowaną platformę edukacyjną Teams oraz https://epodreczniki.pl/;
 3. Dziennik elektroniczny
 4. Komunikację poprzez pocztę elektroniczną (należy używać tylko maili służbowych);
 5. Sms

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione, przez rodzica okoliczności, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych są podstawą do wystawiania ocen.

PAMIĘTAJMY, że podczas zdalnego nauczania:

 1. Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, lekcje on-line na platformie Teams, itp).
 2. Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco (zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku) i taka nauka nie różni się od nauki w szkole,
 3. Lekcje on – line odbywają się wg planu, trwają nie więcej niż 30 min. W ciągu tygodnia mogą odbyć się 2 lekcje z języka polskiego i matematyki oraz 1 lekcja z języka angielskiego i języka rosyjskiego. Pozostałe zajęcia i zadania do wykonania umieszczane są w zadaniach domowych w dzienniku lekcyjnym i wysyłane przez maile do uczniów. Nauczyciele przesyłają materiały, np. notatki, przykładowe rozwiązane zadania, opracowane zagadnienia, filmy.
 4. W klasach I-III lekcje on – line odbywają się po 30 min. Codziennie.

ZADANIA PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

Wychowawca klasy

 1. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 2. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 3. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
 4. Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Vulcan, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Nauczyciel udostępnia materiały wg planu zajęć uczniów.
 3. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line, pobierania materiałów i odsyłanie prac domowych. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 16.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów
 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji,
 6. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji, nauczyciel ma obowiązek przesłania materiałów.
 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie z poprawności wykonanej pracy.
 8. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 9. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pedagog i psycholog szkolny

 1. W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 2. Pedagog i psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 3. Na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców. (poprzez dziennik elektroniczny).
 4. Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 5. Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 • otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią,
 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

      6. Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

Uczniowie

 1. Uczeń samodzielnie (przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Vulcan), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są w dzienniku elektronicznym.
 3. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji
 4. Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 5. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane w dzienniku.
 6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy.
 7. Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie z tygodniowym planem zajęć, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie),
 8. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 9. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 10. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
 11. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
 12. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 13. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

 1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 3. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
 4. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 5. Rodzice w miarę możliwości wspierają, ale nie wyręczają dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 6. Rodzice powinni zadbać o dostęp do Internetu.