Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Dąbrowscy gimnazjaliści co roku sięgają po najwyższe laury w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Podsumowanie tegorocznych konkursów odbyło się 10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 im. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Wśród laureatów, uczniów podlaskich gimnazjów, znaleźli się również uczniowie gimnazjum działającego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Tytuł laureata uzyskali:

Piotr Sienkiewicz- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (opiekun: Elżbieta Byczkowska);

Wiktoria Kozikowska- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (opiekun: Małgorzata Malinowska)

Sukces dąbrowskich gimnazjalistów to  efekt wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. W tym  roku szkolnym, aby otrzymać tytuł laureata należało uzyskać 90% wszystkich punktów, więc  wejście do ścisłego grona najlepszych gimnazjalistów w województwie było wyjątkowo trudne. 


Spotkanie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym

Jak co roku, w Szkole Podstawowej im. T Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, odbyło się spotkanie z pracownikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego, panem Piotrem Tałałajem. Dnia 10.04.2018r. uczniowie klas siódmych mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o najbliższym, największym w Polsce i jednym z większych parków w Europie Środkowej, a oto kilka z nich:

-powierzchnia parku wynosi 600km2,

-park powstał w 1993,

-70% gatunków ptaków żyjących w Polsce występuje w Biebrzańskim PN, np. batalion (godło parku), wodniczka, bekas, sowa błotna, orlik grubodzioby,

-występuje tu także 50 gatunków ssaków (np. wilk, łoś, wydra, borsuk), 13 gatunków płazów, 5 gadów oraz 35 gatunków ryb,

-długość rzeki Biebrzy wynosi 165km, jej źródło znajduje się w Nowym Dworze, jej nazwa pochodzi od „bobra”.

Mottem spotkania było hasło: „Chrońmy przyrodę nie dla przyrody lecz dla siebie”. Podczas prelekcji młodzież poznała również różnicę miedzy bukowiskiem a rykowiskiem. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali praktyczne gadżety z logo parku.


W dniu 6.04.2018 uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki przygotowali apel szkolny pod kierunkiem Wacława Domina z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II. Część artystyczną zorganizowano pod hasłem „Człowiek – najważniejszy wyraz miłości Boga w świecie”

Młodzież pragnęła na nowo przybliżyć słuchaczom osobę naszego wielkiego rodaka. Jan Paweł II to postać wyjątkowa, człowiek, który w sposób nietuzinkowy i bezwarunkowy kochał Boga i człowieka i całym swym życiem o tym zaświadczał otaczając każdą osobę miłością.


   
© ALLROUNDER