20 lutego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej gościliśmy przedstawiciela Biebrzańskiego Parku Narodowego. W tym roku 20.02.2019r odwiedziła nas pani Sylwia Gadomska- Korbut. Jako młody pracownik BPN szybko nawiązała dobry kontakt z młodzieżą naszej szkoły.  Odbiorcami tegorocznej prezentacji multimedialnej połączonej  z ćwiczeniami i pokazem rogów, poroży, zębów bobra, były klasy siódme. Pod koniec spotkania odbył się mały quiz przyrodniczy, który nagradzany był małymi gadżetami z logo parku. Każdy z uczestników spotkania otrzymał mały upominek i zaproszenie do odwiedzenia siedziby parku- Twierdzy Osowiec.

Tekst: Krystyna Sienkiewicz

Zdjęcia: Magdalena Szymańska

   
© ALLROUNDER