Dyrektor Szkoły Podstawowej: 

mgr Małgorzata Andronik

Wicedyrektor:

mgr Bożena Krahel

mgr Marzena Gregorczuk-Bagieńska

   
© ALLROUNDER