Dyrektor Szkoły Podstawowej: 

mgr Jerzy Białomyzy

Wicedyrektor:

mgr Bożena Krahel

   
© ALLROUNDER