29 listopada w Białowieży odbył się etap finałowy IX Konkursu Wiedzy Ekologicznej: „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. W konkursie uczestniczyło 686 osób z całego województwa podlaskiego, zaś w finale tylko 54 osoby. Szkołę Podstawową w Dąbrowie Białostockiej reprezentowały 3 osoby: Anna i Małgorzata Kozłowska oraz Błażej Mozolewski z klas III gimnazjum. Aby dotrzeć do finału należało przejść etap szkolny i rejonowy, wykonać prezentację multimedialną. W przerwie konkursu uczniowie mogli obejrzeć nowoczesne multimedialne muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Sponsorami konkursu były Parki Narodowe i Krajobrazowe naszego województwa oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele geografii i biologii: Krystyna Sienkiewicz i Andrzej Kozioł.

Tekst i zdjęcia: K. Sienkiewicz

   
© ALLROUNDER