DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W ŚWIETLICY

     5 listopada obchodziliśmy w świetlicy Dzień postaci z bajek. Był to dzień bardzo wesoły i pracowity. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Każdy wybrał ulubioną postać z bajki, którą należało pokolorować i wyciąć. Postacie te wykorzystaliśmy do  zrobienie plakatów w ramach realizowanego projektu  "Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa". Plakat ma zachęcać do  odwiedzenia w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Efekty pracy możemy podziwiać poniżej.                                                                                                                     Wych. świetlicy Bożena B.


"Gość w świetlicy"

    22 października 2020 r. gościliśmy  p. dyrektor Bożenę Krahel, która przybyła do świetlicy na nasze zaproszenie. Tematem naszego spotkania była książka Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza p.t. "Przygody Koziołka Matołka".

Pani dyrektor opowiedziała nam jak wyglądało jej spotkanie z książką o Koziołku, gdy była dzieckiem, a następnie przeczytała dzieciom  kilka jego przygód. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadań i przygód.

Na zakończenie naszego spotkania dzieci podziękowały p. dyrektor oraz wręczyły własnoręcznie wykonaną kartkę ze słowem "dziękujemy".

                                                                                                    Bożena Bernatowicz

 


Idź ty lepiej Koziołeczku ...

       W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa.” uczniowie świetlicy z klas I a, II a, II b, II c wykonali kartki z pozdrowieniami dla Koziołka. Zrobione  prace  zostały wysłane do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie  przez organizatora projektu „Tęczową Krainę” z  Alwerni.

      Uczniowie chętnie wykonali pracę, ułożyli i napisali życzenia z naszego jesiennego, pogodnego miasta Dąbrowy Białostockiej.


Jesiennie w świetlicy

 „Klon krwawy i żółta lipa
liście, listeczki sypią.
Zrzuca je ptak lecący,
strąca osa niechcący.

Wiatrowi na płacz się zbiera,
że liście się poniewiera;
chodzi dołem
i górą i zbiera je oburącz,
i płacze nad nimi deszczem,
po gałęziach je mokrych wiesza.

Nic z tego ... Oczywiście.
Potem mówią, że wiatr zrywa liście.”
                       Kazimiera Iłłakowiczówna

Jesień to bardzo barwna pora roku. W miesiącu październiku jesień zagościła na dobre, nie tylko w otoczeniu, ale również w naszej świetlicy! Dzieci wykonywały bardzo chętnie piękne prace plastyczne wykorzystując barwy i skarby jesieni.

  


 SPOTKANIE Z POLICJANTEM

24 września 2020 roku na auli odbyło się spotkanie świetliczaków  z policjantem. Spotkanie to miało na celu:

  • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się  po drodze,
  • uświadomienie  dzieciom konieczności  jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pasami,
  • uczulenie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w stosunku do osób obcych.

W spotkaniu tym wzięły udział dzieci ze świetlicy z kl. I - V, panowała miła  atmosfera. 

Na zakończenie  dzieci wręczyły własnoręcznie zrobione laurki  a w zamian wszystkie dostały odblaskowe misie.

 


     "SERDECZNA KARTECZKA"

     Miło nam poinformować, że świetlica szkolna została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, pt: „Serdeczna karteczka”. Uczniowie klas 3 świetlicy szkolnej będą co miesiąc wykonywać kartki okolicznościowe, które co miesiąc będą przekazywane innym osobom. I tak np. w październiku wykonamy kartki dla pracowników służby zdrowia, policji i strażaków, w listopadzie dla pracowników restauracji i kucharzy, w grudniu dla seniorów, w styczniu dla wolontariuszy oraz osób wspierających osoby potrzebujące, w lutym dla ukochanej osoby, w marcu dla popularnej osoby z naszego regionu, w kwietniu dla pracowników ochrony środowiska, w maju dla osób promujących czytelnictwo. Dzięki temu projektowi kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

                                                                                                                       Koordynator projektu: M. Syzmańska

"JDŹ TY LEPIEJ, KOZIOŁECZKU SZUKAĆ SWEGO PACANOWA"

    Uczniowie świetlicy szkolnej klas 1 i 2 biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt: „ Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” Projekt realizowany będzie od  września 2020 roku do czerwca 2021 roku. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych przez nauczycielki zadań, zgodnie z harmonogramem, lecz sposób ich realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela oraz pomysłowości dzieci. Zapraszamy do późniejszych relacji z przebiegu projektu. Koordynatorkami projektu są Panie Bożena Bernatowicz i Elżbieta Olechno.