top
logo


Dzisiaj jest: 17 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
PDF Drukuj

Procedury postępowania

w przypadku zwolnień uczniów z zajęć i zgłaszania przez uczniów złego samopoczucia.

 

Zwalnianie uczniów z zajęć

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć tylko i wyłącznie na prośbę pisemną rodzica lub, w wyjątkowych sytuacjach,  po uprzednim kontakcie telefonicznym rodzica z wychowawcą klasy /pedagogiem/psychologiem. Pisemna prośba powinna zawierać powód zwolnienia ucznia z zajęć.

2. Uczeń,  który przedłoży zwolnienie z zajęć otrzymuje od wychowawcy / pedagoga /psychologa pisemną informację na specjalnym druku zwolnienia ucznia (załącznik), która upoważnia do wydania odzieży i wypuszczenie ucznia z budynku szkoły.

3. W klasach 0-VI szkoły podstawowej dzieci mają obowiązek odebrać rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione przez nich.

Dziecko, które zgłasza złe samopoczucie.

1. W sytuacji,  gdy uczeń, zgłasza złe samopoczucie nauczyciel, zachowując zasady bezpieczeństwa, kieruje ucznia do gabinetu profilaktyki medycznej.

2. Pielęgniarki z gabinetu profilaktyki medycznej udzielają pomocy uczniowi, a w uzasadnionych przypadkach – przy zwolnieniu ucznia z zajęć, powiadamiają  wychowawcę /pedagoga/psychologa, a wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel, zachowując zasady bezpieczeństwa powiadamia wychowawcę /pedagoga/psychologa, a on rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

4. Podczas oczekiwania na przybycie rodziców/prawnych opiekunów, szkoła organizuje opiekę nad tym uczniem w gabinecie profilaktyki medycznej.

5. Jeżeli rodzic/opiekun prawny  nie może odebrać dziecka ze szkoły, lub nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, uczeń przebywa pod opieką pielęgniarek w gabinecie profilaktyki medycznej, do czasu skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami lub planowego zakończenia zajęć.  Wówczas Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczny powrót do domu.

6. W nagłych przypadkach dyrektor, jego zastępca lub pracownicy gabinetu medycznego podejmują decyzję o wezwaniu pogotowia.

7. Jedynie rodzic/opiekun prawny bądź osoba upoważniona przez nich może odebrać chorego ucznia ze szkoły.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom