top
logo


Dzisiaj jest: 17 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
PDF Drukuj
                             

 

„Z indywidualizacją rozwój osiągamy-

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”             
to projekt realizowany przez

ZSS Szkołę Podstawową w Dąbrowie Białostockiej

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego    Funduszu Społecznego

 

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup   o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

         Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Z indywidualizacją rozwój osiągamy” w ramach projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, który realizowany jest w okresie od 01.02.2013 r. do 28.06.2013r.

     Głównym celem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyeliminowanie barier -uniemożliwiających osiąganie sukcesów szkolnych uczniów oraz  rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas   I-III.

    

W ramach projektu w naszej szkole realizowane są zajęcia dodatkowe:

 

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-

30 h -(2dzw.,5 chł.)

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-

30h-(2dzw., 2 chł.,)

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 h-(2 dzw., 3 chł.),

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych – 30 h-(4 dzw., 4 chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 30 h-(4 dzw., 4 chł.)

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski – 30 h-(6dzw., 2 chł.)

Projektem w naszej szkole objętych jest 40 uczniów z klas I-III.

         Celem zajęć jest udzielenie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych , rozwijanie zainteresowań i uzdolnień z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących oraz przygotowanie dzieci do pełnienia różnorodnych ról społecznych.

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom