top
logo


Dzisiaj jest: 17 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
PDF Drukuj

 

 

                      

         

 Projekt

„Z indywidualizacją rozwój osiągamy- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” realizowany przez

Szkoły Podstawowe w Gminie Dąbrowa Białostocka

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                             Umowa Nr: UDA-POKL.09.01.02-20-751/12-00

 

Czym zajmujemy się na zajęciach?

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Na zajęciach uczniowie ćwiczą sprawne liczenie, rozwiązują zadania, doskonalą logiczne myślenie i trafne wyciąganie wniosków.

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami: praktyczne działanie, gry i zabawy matematyczne, łamigłówki, krzyżówki. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, doskonalą nabyte umiejętności matematyczne. Podczas zajęć dzieci wzmacniają pozytywne emocje i poczucie osobistego sukcesu.

 

Zajęcia logopedyczne.

W czasie zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy, rozwijają słuch fonemowy, doskonalą koordynację, zwracają uwagę na wyrazistą wymowę samogłosek. Kształtują prawidłowe nastawienie głosu, utrwalają właściwy tor oddechowy, usprawniają motorykę artykulacyjną, rozwijają słownictwo, doskonalą pamięć, rozwijają koncentrację uwagi


Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Na pierwszych zajęciach omówione zostały zasady BHP obowiązujące w czasie ćwiczeń. Na następnych, kształtowanie prawidłowej postawy , ćwiczenia ogólnorozwojowe, antygrawitacyjne i nauka prawidłowego oddychania. W zajęciach bardzo pomocne są pomoce - sprzęt zakupiony w ramach tego projektu.

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie ,szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych

W czasie zajęć pracujemy różnorodnymi metodami: pogadanka, pokaz, obserwacja, burza mózgów, dyskusja, doświadczenia, eksperymenty, praktyczne

działanie, gry i zabawy, rebusy, łamigłówki, krzyżówki. Zajęcia umożliwiają uczniom wykorzystanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce, eksperymentowaniu i dociekaniu. Młodzi badacze prowadzą obserwacje, doświadczenia, analizują wyniki, opisują zjawiska przyrodnicze, prowadzą hodowle.

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozbudzają wrażliwość na piękno, wyzwalają ekspresję twórczą oraz poszerzają horyzonty poznawcze. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznawania otaczającego nas świata. Rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie czy inne przejawy sztuki dziecięcej, doskonalą sprawność manualną. Dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-słuchową zdobywają wiedzę dotycząca różnych technik plastycznych.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim. Dzieci uczą się korzystać ze słowników dwujęzycznych. Podczas zajęć uczniowie śpiewają piosenki, recytują wiersze przez co wzbogacają słownictwo i ćwiczą prawidłową wymowę. Uczniowie doskonalą umiejętności językowe za pomocą gier i zabaw. W trakcie zajęć poznają kulturę krajów anglojęzycznych.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom