OGŁOSZENIE:

Uprzejmie informuję, że przy wejściu głównym od ulicy Południowej znajdują się karty zgłoszeniowe na obiady. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 30 sierpnia.

M. Szymańska


Szanowni Rodzice

Informuję, że istnieje  już możliwość składania wniosków

o dożywianie na rok szkolny 2021/2022

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

 M. SzymańskaZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

godzina 800 - Msza Święta,

godzina 900 - spotkanie uczniów z wychowawcami klas w swoich pracowniach

Uczniowie klas 1-3 mogą przyjść z jednym rodzicem.


Warszawa, 11 czerwca 2021 roku

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
– informacje dla szkół i placówek

   Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

 • zgodę rodzica,
 • kwestionariusz,
 • kwalifikację lekarza,

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

 • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
 • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
 • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

 Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Informacji i Promocji

 
Sprawozdanie z ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

"Serdeczna Karteczka"


MUZYCZNE ŻYCZENIA


Konkurs Wiedzy Biblijnej

     W dniu 13.05.2021r. w szkole podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku o godzinie 9:30 odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pod hasłem „ A Słowo stało się Ciałem”. Konkurs był organizowany pod patronatem: Podlaskiego kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, Kurii Metropolitalnej w Białymstoku oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

     W V edycji konkursu uczestnicy zajmowali się Listem św. Pawła do Rzymian. Celem konkursu było poznanie przez uczestników głoszenia Ewangelii przez  św. Pawła w szczególności w Liście do Rzymian, głębsze zrozumienie przesłania biblijnego oraz utrwalenie prawdy, że Biblia jest Słowem Boga aktualnym we współczesnym świecie.

     Pierwsze miejsce w tym Konkursie zajęła uczennica naszej szkoły Agnieszka Oświecimska z kl. 7d. Finalistką tego konkursu została również Joanna Szczerbacz uczennica kl. 7a. Obie uczennice były przygotowywane pod kierunkiem pana mgr Wacława Domina. Gratulujemy uczestniczkom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.


Plan konsultacji dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

Przedmiot 8 A 8 B 8C
Język polski Wtorek 14:35 - 15:20 Czwartek 15:00 - 15:45 Wtorek 13:40 - 14:25
Matematyka Poniedziałek 14:35 - 15:20 Środa 14:35 -15:20 Poniedziałek 15:40 - 16:25
Język angielski Czwartek 14:35 - 15:20 Poniedziałek 15:20 - 16:05 Wtorek 14:35 -15:20
Język rosyjski Środa 17:00 - 17:45 Środa 15:30 – 16:15 Wtorek 15:30 - 16:15

 

Uczniowie, którzy chcą brać udział w konsultacjach kontaktują się z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach na piśmie.


 


Szanowni Państwo

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji:

„ Kolorowe stołówki”.

Zachęcamy Państwa do oddania głosu na naszą szkołę na stronie:

https://kolorowestolowki.amica.pl/szkoly  

Codziennie jedna osoba(pełnoletnia) może oddać jeden głos, każdy głos dla nas jest na wagę złota. Kolorowa stołówka  to marzenie naszych uczniów.

Akcja trwa do 15.05 - liczymy na Państwa głosy.

 


W ubiegłym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii BohaterON-włącz historię! Miała ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie byłych klas VIII wykonali kartki dla Powstańców. Miło nam poinformować, że absolwentka naszej szkoły Zuzanna N.  otrzymała w tym miesiącu odpowiedź od Powstańca- Pani Michaliny Kuc ps. Krystyna, do którego wysłała kartkę. Było to dla Zuzi niezwykłe zaskoczenie, a dla nas nieopisana radość. Dziękujemy Pani Michalinie za miłe słowa skierowane do naszej absolwentki i życzymy długich lat życia.

 

MICHALINA KUC urodziła się w Warszawie 15 czerwca 1930 r. Po wojnie ukończyła liceum pedagogiczne. Wyszła za mąż. Ma dwoje dzieci. Pracując, ukończyła zaocznie wyższe studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz uzyskała dyplom magistra pedagogiki. Zorganizowała Bielański Młodzieżowy Dom Kultury i objęła stanowisko jego dyrektora. Pracowała również społecznie w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w PKiN, gdzie prowadziła wykłady. Zakładała uniwersytety dla rodziców w szkołach na Bielanach.

                                                                                           Koordynator projektu: M. Szymańska


Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej...


ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. T. KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 1. Materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 2. Zintegrowaną platformę edukacyjną Teams oraz https://epodreczniki.pl/;
 3. Dziennik elektroniczny
 4. Komunikację poprzez pocztę elektroniczną (należy używać tylko maili służbowych);
 5. Sms

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione, przez rodzica okoliczności, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych są podstawą do wystawiania ocen.

PAMIĘTAJMY, że podczas zdalnego nauczania:

 1. Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, lekcje on-line na platformie Teams, itp).
 2. Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco (zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku) i taka nauka nie różni się od nauki w szkole,
 3. Lekcje on – line odbywają się wg planu, trwają nie więcej niż 30 min. W ciągu tygodnia mogą odbyć się 2 lekcje z języka polskiego i matematyki oraz 1 lekcja z języka angielskiego i języka rosyjskiego. Pozostałe zajęcia i zadania do wykonania umieszczane są w zadaniach domowych w dzienniku lekcyjnym i wysyłane przez maile do uczniów. Nauczyciele przesyłają materiały, np. notatki, przykładowe rozwiązane zadania, opracowane zagadnienia, filmy.
 4. W klasach I-III lekcje on – line odbywają się po 30 min. Codziennie.

ZADANIA PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

Wychowawca klasy

 1. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 2. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 3. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
 4. Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Vulcan, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Nauczyciel udostępnia materiały wg planu zajęć uczniów.
 3. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line, pobierania materiałów i odsyłanie prac domowych. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 16.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów
 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji,
 6. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji, nauczyciel ma obowiązek przesłania materiałów.
 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie z poprawności wykonanej pracy.
 8. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 9. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pedagog i psycholog szkolny

 1. W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 2. Pedagog i psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 3. Na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców. (poprzez dziennik elektroniczny).
 4. Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 5. Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 • otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią,
 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

      6. Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

Uczniowie

 1. Uczeń samodzielnie (przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Vulcan), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są w dzienniku elektronicznym.
 3. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji
 4. Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 5. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane w dzienniku.
 6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy.
 7. Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie z tygodniowym planem zajęć, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie),
 8. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 9. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 10. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
 11. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
 12. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 13. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

 1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 3. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
 4. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 5. Rodzice w miarę możliwości wspierają, ale nie wyręczają dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 6. Rodzice powinni zadbać o dostęp do Internetu.