19 lutego uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej mieli przyjemność spotkać się z przedstawicielem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na wstępie zapoznał on nas z ogólnymi informacjami na temat parku. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym, który chroni ekosystem bagienny. Powstał w 1993 roku i obejmuje rozlewisko Biebrzy.

Spotkanie było podzielone na 4 części. W każdej części na podstawie autorskich filmików Pan Piotr przedstawił nam florę i faunę Parku Biebrzańskiego w poszczególnej porze roku. Dowiedzieliśmy się, że park jest największą w Polsce ostoją łosi. Wśród mokradeł powstał Rezerwat przyrody Czerwone Bagno. Chroni m.in. łosie, jelenie, sarny, bieliki, wilki, jenoty, piżmaki, wydry, borsuki i lisy. Bagna biebrzańskie są też obszarem żerowania wielu ptaków, m.in. żurawi, rybitw, wodniczek i wielu gatunków siewkowatych.

Na zakończenie Pan Piotr przeprowadził quiz związany z zagadnieniami
z przeprowadzonych zajęć. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Dziękujemy Pani Krystynie Sienkiewicz za zorganizowanie prawdziwej lekcji przyrody.

                                                                                                       Tekst i zdjęcia: K. Mojżyk