BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.
W akcji tej uczestniczyli także uczniowie dąbrowskiej podstawówki.

                     W ostatnich miesiącach brali aktywny udział w lekcjach historii zorganizowanych przez Panią Irenę Hańczaruk (historyka), która w bardzo przystępny sposób opowiedziała uczniom losy powstańców, jak doszło do powstania i jakie były jego skutki. Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, na których wykonywali kartki dla Powstańca, podczas tych zajęć również dużo dowiedzieli się o życiu codziennym Powstańców, gdyż podczas wykonywanych kartek mieli odczytywane teksty wypowiedzi samych Powstańców, znalezione w publikacjach czy Internecie. Oprócz przeprowadzonych lekcji historii i wykonywania kartek Pani Magdalena Szymańska (szkolny koordynator) zorganizowała dla uczniów lekcje o Powstaniu Warszawskim w formie ćwiczeniowej, praktycznej, gdzie wykorzystano materiały edukacyjne przesłane na e-maila przez organizatorów ogólnopolskiej kampanii. Wiedza uczniów naszej szkoły o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach uległa znacznemu zgłębieniu, a emocje, które towarzyszyły przy tworzeniu kartek sprawiły, że uczniowie zrozumieli powagę tych wydarzeń oraz okazali szacunek  dla samych Powstańców za ich poświęcenie w obronie kraju ojczystego.

 

 Koordynator: Magdalena Szymańska