Dyrektor szkoły Małgorzata Andronik

wicedyrektor Marzena Gregorczuk-Bagieńska

wicedyrektor Bożena Krahel