„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz w roku się zdarza,
Gdy 8 Marca z gwarem wiosny,
Wytryśnie z kartek kalendarza”.

W dniu 8 marca 2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Z tej okazji chłopcy złożyli wszystkim paniom  i dziewczynkom  najserdeczniejsze życzenia oraz obdarowali je  kwiatami..