Grupy przedszkolne

Szanowni Państwo

Od 1 marca 2021 roku Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej organizuje zapisy do oddziałów przedszkolnych( tzw. zerówek) dla dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku. W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną zapisów można dokonać tylko zdalnie. Otrzymany przez Państwa kwestionariusz należy uzupełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach, a potem:

- wysłać zwykłą pocztą na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Dąbrowie Białostockiej
ul. Południowa 13 16-200 Dąbrowa Białostocka
z  dopiskiem ZAPISY 2020/2021  lub

- wysłać zeskanowany lub sfotografowany uzupełniony kwestionariusz na pocztę e-mailową szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie ZAPISY 2020/2021  lub

-przynieść uzupełniony kwestionariusz do szkoły (Południowa 13 Dąbrowa Białostocka, wejście od ul. Południowej) i wrzucić do przygotowanego na holu pojemnika w dniach 2-3 marca (wtorek, środa) 2021 w godzinach 7.30-15( z przerwą 11.15-12.15). Również w tych dniach i godzinach na holu będzie można uzyskać pomoc w uzupełnieniu kwestionariusza lub uzyskaniu odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania rodziców dotyczące organizacji pracy ZERÓWEK.

Bardzo prosimy o terminowość w wysyłaniu i doręczaniu kwestionariuszy, gdyż liczba zapisanych w tym terminie dzieci decyduje o liczebności grup, które przygotujemy dla naszych najmłodszych.
Ostateczny termin wysłania dokumentu to 08.03.2021 (poniedziałek)

Rodzice dzieci, które uczęszczają do miejscowego przedszkola będą mogli przekazać uzupełniony kwestionariusz dla pedagoga szkolnego, który w dniach 02.03 i 03.03 będzie oczekiwał na Państwa dokumenty na holu przedszkola w godzinach 7.30-8.30.

Wszelkie informacje na temat zerówek udzielane będą również telefonicznie: 85 7121 023 w godzinach pracy szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka - do wydrukowania:

Wzór wypełnienia - Karty zgłoszenia ucznia

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej zapewnia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich i chętnych pięciolatków poprzez stworzenie odpowiednich warunków wychowania i opieki w zakresie:

  1. Organizacji pracy oddziałów przedszkolnych:

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne w godzinach 8-13.00 lub 8-13.45(piątek). Dzieci przedszkolne mogą przebywać pod opieką szkoły w godzinach 6.30-17( 6.30-8 oraz od 13-opieka świetlicowa w dwóch grupach świetlicowych przedszkolnych). W szkole nie ma zmianowości, wszyscy rozpoczynają lekcje o 8.00 . Organizacja dowożenia dopasowana jest również do zajęć pozalekcyjnych. Ostatni odwóz odbywa się koło godziny 16-tej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych z reguły odjeżdżają ze szkoły ok. godziny 13.
 W szkole zorganizowane są również nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne rozwijających zainteresowania, umiejętności dzieci przedszkolnych, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- gimnastyka korekcyjna dla grup przedszkolnych, rytmika dla grup przedszkolnych,
- zajęcia z logopedą, pomoc psychologa, pedagoga, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.      
Uczestnicy zajęć reprezentują szkołę w wielu pokazach, przeglądach, występach, wystawach, konkursach.
  2.Warunków lokalowych:
Budynek szkoły kilka lat temu przeszedł termomodernizację. Jest zadbany, estetyczny, posiada dwa place zabaw, salę zabaw dla najmłodszych, osobne szatnie dla każdej grupy przedszkolnej. Jest dostosowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi( podjazdy, dostosowana toaleta).  W szkole znajduje się kuchnia, stołówka, aula, sala gimnastyczna, hala sportowa, zespół boisk wielofunkcyjnych, sklepik szkolny. Dzieci z grup przedszkolnych jedzą obiady pod opieką swoich wychowawców w wyznaczonej tylko dla nich godzinie. Do dyspozycji uczniów jest również gabinet opieki przedmedycznej czynny codziennie od 7.30-15. Uczniowie korzystają z biblioteki- jedno pomieszczenie w przeznaczone jest dla klas O-IV. Uczniowie w czasie odwozów objęci są opieką w autobusach, przy przyprowadzaniu ze szkolnego autobusu do szatni i odprowadzaniu po lekcjach do autobusu codziennie dyżurują dwie opiekunki. Od prawie sześciu lat korzystamy z dziennika elektronicznego. Rodzice na bieżąco mają dostęp do informacji o swoim dziecku.      

3.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
 Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Mamy do dyspozycji następujących specjalistów:
- dwóch pedagogów i psychologów, logopedę( na pełnym etacie), specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogów(praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną), surdopedagoga (praca z dziećmi z niedosłuchem i niesłyszącymi), specjalistów do pracy z dziećmi autystycznymi, socjoterapeutów(specjalistów do pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym).
Szkoła posiada wykształconą, doświadczoną  kadrę. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i cały czas na bieżąco dokształcają się na kursach i studiach podyplomowych.
Zdjęcia poszczególnych pracowni, szatni, toalety, zajęć , w których uczestniczą dzieci z grup przedszkolnych mogą Państwo obejrzeć na stronie szkoły: spdabrowabial.pl