Konkurs Wiedzy Biblijnej

     W dniu 13.05.2021r. w szkole podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku o godzinie 9:30 odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej pod hasłem „ A Słowo stało się Ciałem”. Konkurs był organizowany pod patronatem: Podlaskiego kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, Kurii Metropolitalnej w Białymstoku oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

     W V edycji konkursu uczestnicy zajmowali się Listem św. Pawła do Rzymian. Celem konkursu było poznanie przez uczestników głoszenia Ewangelii przez  św. Pawła w szczególności w Liście do Rzymian, głębsze zrozumienie przesłania biblijnego oraz utrwalenie prawdy, że Biblia jest Słowem Boga aktualnym we współczesnym świecie.

     Pierwsze miejsce w tym Konkursie zajęła uczennica naszej szkoły Agnieszka Oświecimska z kl. 7d. Finalistką tego konkursu została również Joanna Szczerbacz uczennica kl. 7a. Obie uczennice były przygotowywane pod kierunkiem pana mgr Wacława Domina. Gratulujemy uczestniczkom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.


IX Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek

20 stycznia 2020 r. w SP nr 2, im. Traugutta w Czarnej Białostockiej odbył się IX Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek, pt: "Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi. Wziął w niej udział Mateusz Wołczek, uczeń 3 klasy SP w Dąbrowie Białostockiej. Kolejny raz osiągnął sukces. Zajął II miejsce. 

Przygotowanie ucznia i tekst: 

Beata Olechno

 


VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Mońkach

W związku z przypadającą 101 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Miejskim Ośrodku Kultury w Mońkach 9.11.2019r. odbył się VIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej ph. Jeszcze Polska nie zginęła. Wziął w nim udział uczeń naszej szkoły Mateusz Wołczek z klasy 3b, przygotowany przez Panią Beatę Olechno. Pięknie zaśpiewał Pieśń „Cisza. Modlitwa katyńska” i sam akompaniował na gitarze. W I kategorii zdobył III miejsce. Dyplom i nagrodę otrzymał z rąk Panów Starosty i Burmistrza Moniek.

Celem Przeglądu było uczczenie przypadającej rocznicy odzyskania niepodległości, promowanie i popularyzacja polskich pieśni patriotycznych, propagowanie sztuki wokalnej, promowanie amatorskiej edukacji i aktywności muzycznej, szczególnie w zakresie kształcenia wokalnego, konfrontacja umiejętności i dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, stworzenie możliwości autoprezentacji oraz wyłonienie talentów wokalnych. Jury oceniało występy uczestników uwzględniając min. intonację, wrażenia artystyczno-estetyczne, przekonującą interpretację utworów. Organizatorami byli Urząd Miejski w Mońkach oraz Moniecki Ośrodek Kultury. Przegląd dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Tekst i zdjęcia: Beata Olechno