Jak przygotować młodzież do wymagań współczesnego rynku pracy?

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie.

Pracodawcy coraz częściej narzekają na brak rąk do pracy. Firmy mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych fachowców i angażują się w edukację oraz szkolą swoich przyszłych pracowników. W praktyce wygląda to tak, że dana firma obejmuje patronatem, czyli opieką daną klasę głównie ze szkoły zawodowej (branżowej) lub technikum.

Klasa patronacka

Firma decydująca się na patronat nad wybraną klasą wspiera proces kształcenia. Pracodawcy oferują uczniom praktyki szkolne w swoich siedzibach i wyposażają pracownie szkolne w potrzebny sprzęt lub fundują stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

 Uczniowie szkoły zawodowej lub technikum współpracują ze specjalistami, obsługują nowoczesny sprzęt i nabierają zawodowego obycia.Młodzież ma możliwość nauczenia się zawodu u konkretnego pracodawcy pod okiem doświadczonych specjalistów. Zdarza się też tak, że klasa jest prowadzona przez firmę. Celem prowadzenia klas patronackich jest wykształcenie pod własne potrzeby dobrze przygotowanego pracownika, który będzie posiadał konkretne umiejętności.

Uczniowie klasy patronackiej otrzymują wynagrodzenie i korzystają z zasobów pracodawcy jak każda inna osoba współpracująca z firmą. Uczą się zawodowej odpowiedzialności, a zapewnione zatrudnienie motywuje ich do nauki, także tej teoretycznej. Przygotowana grupa absolwentów to gotowy zespół pracowników, który może dalej rozwijać swoje kompetencje w macierzystej firmie. Dzięki owocnej współpracy firma zdobywa zaufany i zgrany zespół, a uczniowie mają gwarantowane zatrudnienie. Z pewnością warto uczyć się w takiej klasie (patronackiej)!

Dziś na rynku pracy liczą się przede wszystkim kompetencje i konkretny zawód. Rynek pracy potrzebuje dziś fachowców i wykształcenie ogólne już nie wystarcza. Pracodawcy patrzą na konkretne umiejętności i praktykę w zawodzie. Klasy patronackie są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Może więc warto pomyśleć o nauce u przyszłego pracodawcy?               Na pewno się to opłaci.

O zaletach nauki w klasie patronackiej, i nie tylko, opowiedzieli nam przedstawicieli ZSZ nr 2, których gościliśmy w naszej szkole dnia 04.03.2020r.

 

Klasami patronackimi dysponuje, w swojej bogatej ofercie edukacyjnej, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 w Białymstoku.

 

 

Nowością w naszym województwie jest kierunek - OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH- jedyna na Podlasiu  klasa patronacka firmy "KAN" Sp. z o.o. w Białymstoku

 

Realizowany w szkole program opiera się o zajęcia z materiałoznawstwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz programowania i obsługi wtryskarek.

 

Uczniowie mają do dyspozycji pracownię kształcenia praktycznego w szkole. Wyposażona jest ona w wysokiej klasy wtryskarki, formiarki oraz sprzęt niezbędny do produkcji elementów z tworzywa sztucznego, a w ramach klasy patronackiej również park maszynowy firmy KAN.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych uczniowie ZSZ Nr 2 mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych w regionie wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy.

 

Firma ,,KAN’’ Sp. z o.o. w Białymstoku objęła swym patronatem również klasę o kierunku- TECHNIK MECHATRONIK

W trakcie nauki zdobywa się  umiejętności:

 • projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • obsługi i programowania robotów przemysłowych,
 • obsługi i programowania sterowników PLC,
 • automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • projektowania i serwisowania układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • diagnostyki i naprawy urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych.

Z kolei firma ,,A.C’’ S.A. w Białymstoku objęła swą opieką klasę o profilu-

TECHNIK AUTOMATYK

 

Obecni uczniowie ZSZ Nr 2 poinformowali naszą młodzież klas VII i VIII o umiejętnościach, które zdobywa się w trakcie nauki:

projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych

obsługa i programowanie robotów przemysłowych

obsługa i programowanie sterowników PLC

automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych

 uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki

 montaż urządzeń i instalacji automatyki

diagnostyka i naprawa urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej

 projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i instalacji automatyki.

Dowiedzieliśmy się też o innych kierunkach kształcenia w ZSZ Nr 2:

TECHNIKUM ZAWODOWE

 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik hotelarstwa

 

BRANŻOWA SZKOŁA

 • Mechatronik
 • Fryzjer
 • Monter mechatronik

,,Dni Otwarte’’ odbędą się na początku czerwca. Zainteresowani podjęciem nauki mogą sami zobaczyć wyposażenie szkoły, zaplecze techniczne pracowni, porozmawiać z młodzieżą uczącą się w ZSZ Nr 2.

Atutem szkoły są liczne praktyki odbywane przez młodzież w kraju i za granicą, np. w Niemczech, Portugalii, Włoszech, za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie, a przed wyjazdem uczęszczają na kursy językowe. Po powrocie z nich otrzymują Europass, czyli certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który wzmacnia pozycję absolwenta na rynku pracy.

Uczniowie pozamiejscowi mogą skorzystać ze szkolnego INTERNATU,  mieszczącego się przy ulicy Warszawskiej 62, który oferuje swoim mieszkańcom konkurencyjne ceny za mieszkanie, np. opłata za dłuższy miesiąc, jakim jest marzec, wynosi 320 zł.

Zainteresowanych odsyłam na stronę ZSZ Nr 2: www.zsz2.bialystok.pl

 

Barbara Miezianko

nauczyciel doradztwa zawodowego