Informacja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie:

Pan Paweł Jan Kulmaczewski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


RODO

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.

Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa 13, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub

telefonicznie pod numerem: 85 7121 023

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Szkołę danych osobowych może

się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem

korespondencji e-mail kierowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z

przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego

przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Szkołę.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje

Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich

przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią

danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości

realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może

Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do

Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na

podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą

być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych,

instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia

merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania

lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe

będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i

aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które

zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych

osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku

przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.